ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

 

Продавець пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (надалі також «Договір») на наступних умовах.

Цей Договір є публічним та розміщений на сайті https://nutsbox.ua/ (надалі також «Сайт») за посиланням https://nutsbox.ua/ua/privacypolicy/. 

При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару і умов даного договору. 

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. Продавець – особа, що реалізовує товар на сайті  https://nutsbox.ua/.
  2. Сайт – сторінка в мережі Інтернет, розміщена за посиланням https://nutsbox.ua/. Інтернет-магазин – сайт https://nutsbox.ua, який виступає платформою для продажу товарів різних продавців і є дистанційним засобом продажу товару. Інтернет-магазин створений для укладення договорів роздрібної купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром.
  3. Покупець – користувач, що розмістив замовлення на Сайті на умовах цього Договору.
  4. Користувач – будь-яка особа, яка відвідує Сайт та має законне право вступати в договірні відносини з Продавцем щодо укладення Договору щодо розміщення Замовлень на Сайті, або вказана в якості Покупця, виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Користувач може бути представником юридичної особи, яка замовляє Товар (без наміру подальшого перепродажу відповідної Послуги).
  5. Товар – визначені Продавцем товари, опис яких розміщений на Сайті за дорученням Продавця, щодо яких Продавцем визначена ціна, найменування, асортимент, характеристики та інформація про його доступність. Товар може супроводжуватися його зображенням.
  6. Замовлення – заявка Покупця на підставі прийнятого ним рішення на купівлю товару та/або доставку за вказаною Покупцем адресою, яка оформлена за допомогою програмних засобів Сайту шляхом заповнення формуляра заяви (форми) із зазначенням ім’я, прізвища, номеру телефону, способу доставки та оплати, тощо. 
  7. Платіжна система – банк/учасник платіжної системи/оператор послуг платіжної інфраструктури, що на договірній основі з Продавцем забезпечує приймання та переказ платежів з використанням реквізитів платіжних карток Покупців за Товари, запропоновані на Сайті.
  8. Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Покупця або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
  9. Адміністратор сайту – особа, яка надає послуги з технічної підтримки Сайту.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Продавця будь-якій фізичній та юридичній особі (надалі також «Покупець») укласти договір купівлі-продажу товарів. Цей Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
  2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).
  3. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
  4. У разі прийняття умов цього Договору Користувач Сайту стає Покупцем.
  5. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
  6. Зміна в будь-які пункти або розділи цього Договору вважається зміною умов відповідного Договору. Продавець має право змінювати або іншим чином редагувати даний Договір без попередження про це Користувача, а подальше користування Користувачем Сайтом означає, що Користувач автоматично прийняв зміни до цього Договору.
  7. Будь-які зміни, внесені в цей Договір, з моменту набрання ними чинності, однаково поширюються на всіх осіб, що уклали Договір, у тому числі, на тих, хто уклав Договір раніше дати набрання чинності таких змін та доповнень. У випадку незгоди із змінами, Користувач та/або Покупець має право ініціювати розірвання Договору (відмовитись від Договору та не користуватися Сайтом).
  8. Місцем укладення даного Договору є місцезнаходження Продавця.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
  1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати, передати у власність Покупця Товар, наявний у Продавця на дату та час відвантаження, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов цього Договору.
  2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів на Сайті, у тому числі: добровільний вибір Покупцем товарів на Сайті; самостійне оформлення Покупцем замовлення на Сайті; оплата Покупцем замовлення, оформленого на Сайті; обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього договору.
  3. Даний Договір поширюється на всі види товарів і послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Сайту.
  4. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний у Продавця на дату відвантаження. У випадку відсутності замовленого Товару у Продавця на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.
  5. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не є предметом судового спору, не обтяжений, не перебуває під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
  6. Покупець приймає умови цього Договору та укладає його в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовити" через Сайт або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його  умовами.

 

 1. ТОВАР І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КУПІВЛІ ТОВАРУ
  1. Продавець забезпечує наявність Товарів, представлених на Сайті. Супроводжуючі Товар фотографії можуть незначно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару, з огляду на особливості колірної передачі різних пристроїв, за допомогою яких проглядається Сайт. Супроводжуючі Товар опис/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки.
  2. У разі відсутності замовленого Покупцем Товару, Продавець має право виключити зазначений Товар із замовлення та/або анулювати замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену покупцем при реєстрації, або в інший не заборонений законом спосіб із застосуванням доступних засобів зв’язку. 
  3. У разі анулювання повністю або частково передплаченого замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.
  4. Оформлюючи замовлення на Сайті Покупець підтверджує, що:
   1. Покупцю 18 і більше років;
   2. Покупець має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю;
   3. Покупець користується Сайтом виключно відповідно до умов цього Договору;
   4. вся інформація, яку подає та/або зазначає на Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною;
   5. користуватиметься Сайтом виключно для придбання Товару для особистого споживання та/або для особистого споживання інших фізичних та/або юридичних осіб, від імені яких Покупець уповноважений діяти у визначений чинним законодавством спосіб;
   6. буде дотримуватися умов Договору, а також умов, передбачених Політикою конфіденційності, усіма змінами та доповненнями, які можуть бути додані до цього Договору; 
   7. погоджується отримувати комерційну та маркетингову інформацію про Товари та послуги (за умови надання згоди);
   8. дає згоду на обробку своїх персональних даних;
   9. погоджується, що всі отримані від Продавця листи в електронній формі відповідають тим самим юридичним вимогам, що і комунікація у фізичній роздрукованій формі.
  5. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.
  6. Покупець самостійно оформляє замовлення через  Сайт шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати у кошик" або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).
  7. Оформлюючи замовлення, Покупець обов’язково зазначає ім’я, прізвище, номер телефону, спосіб доставки та оплати, а також за бажанням – електрону адресу. У разі обрання кур’єрського способу доставки – зазначається адреса. У разі обрання способу доставки через оператора ТОВ «НОВА ПОШТА» - зазначається відділення оператора.
  8. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці на Сайті, так і Покупці які не мають зареєстрованого облікового запису.
  9. Після оформлення замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки Товару за номером телефону вказаному у замовленні. Менеджер, який обслуговує дане замовлення, уточнює деталі замовлення, погоджує спосіб і дату доставки, яка залежить від наявності замовлених товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки замовлення.
  10. Очікувана дата доставки передачі замовлення повідомляється Покупцеві менеджером, обслуговуючим замовлення при контрольному дзвінку Покупцеві.

 

 1. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
  1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на Сайті. Ціна замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в замовлення Товарів.
  2. Ціна Договору дорівнює ціні замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.
  3. Під замовленням Товару розуміється формування замовлення та/або його оплата готівкою або безготівковими коштами, в залежності від того, що настане раніше, за умови прийняття умов цього Договору.
  4. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати: 1) готівковий розрахунок; 2) безготівковий розрахунок.
  5. Оплата товару за готівковий розрахунок здійснюється:
   1. У пункті самовивозу товару, адреса якого розміщується на Сайті в розділі «Контакти»,  в момент здійснення замовлення або в момент передачі товару.
   2. Шляхом передачі грошових коштів кур’єру Продавця або платіжному агенту Продавця.
  6. Оплата товару за безготівковим розрахунком здійснюється:
   1. Шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця (за умови зазначення номера замовлення);
   2. Шляхом використання електронних засобів платежу та платіжних систем.
  7. У разі виявлення зловживань з боку Покупця правами, наданими йому як споживачеві законодавством та умовами цього Договору (замовлення товарів в обсягах, що перевищують розумні потреби споживача, відсоток скасувань, відмов i повернень, що перевищує розумний), Продавець має право обмежити Покупця в способах оплати Товару i вимагати виключно передоплату банківською картою в момент оформлення Замовлень.
  8. При частковій оплаті вартості Товару, Товар вважається сплаченим з дня внесення всієї суми грошових коштів в оплату за весь придбаний Товар.
  9. Оплата Товарів і послуг здійснюється в національній валюті України – гривні.
  10. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.
  11. Ціна Товару, що вказана на Сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
  12. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися строки обробки замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов’язаний направити Продавцю письмову заяву та повідомити Продавцю реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.
  13. Продавець може проводити різні маркетингові заходи, за умовами яких зареєстрованим Покупцям надаються знижки, бонуси, інші спеціальні пропозиції. Правила проведення та участі в таких заходах розміщуються на Сайті окремо.
  14. Для замовлення Товарів з використанням Сайту діють виключно ті знижки, акції, спеціальні пропозиції тощо, які вказані безпосередньо на Сайті при оформленні замовлення. При цьому, такі пропозиції можуть відрізнятися від пропозицій, діючих в минулому або майбутньому часі.
  15. Акції не є маркетинговими заходами.

 

 1. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ
  1. Доставка здійснюється по всій території України за винятком АР Крим i населених пунктів, на території яких проводиться АТО.
  2. Якщо Продавцем не обрано інше, доставка Товарів Покупцеві в адміністративних межах міста Київ, здійснюється кур'єром Продавця. В інших випадках доставка здійснюється логістичної компанією «Нова пошта».
  3. При оформленні Замовлення Покупець може самостійно вибрати вид доставки - кур'єрська (вручення за адресою, вказаною Покупцем) або отримання у відділенні служби доставки.
  4. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або логістичної компанії (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене договором або діючим законодавством. Загальний строк доставки не може перевищувати 5 днів.
  5. Покупець може оплачувати вартість доставки Замовлення як окремої послуги, що додатково йому надається. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання Замовлення Покупцем. Покупець погоджується, що вартість доставки Замовлення як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли Покупець повертає Товар i йому повертається раніше оплачена вартість Товару відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів».
  6. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і строку доставки. Термін обробки замовлення – від одного робочого дня до трьох. Способи доставки погоджуються з менеджером. Термін доставки від 1 до 5 діб та залежить від адреси населеного пункту.
  7. Вартість доставки на Сайті не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника).
  8. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).
  9. Замовлення вважається виконаним Продавцем, за кількістю в момент його фактичної передачі Покупцеві під розпис.
  10. Покупець зобов'язаний одержати Замовлення у відділенні "Нової Пошти" не пізніше наступного дня з моменту надходження посилки. В іншому випадку Продавець не несе відповідальності за якість та стан збереження Товару.
  11. Право власності на Товар та пов’язані з ним ризики переходять від Продавця Покупцеві в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстр доставки i т.п.), виданої кур’єром або службою доставки.
  12. Покупець має право порушити цілісність упаковки Товару, а також розпорядитися Товаром будь-яким іншим способом на власний розсуд, беручи до уваги встановлені цим Договором обмеження, тільки після його повної оплати. Дане положення не позбавляє Покупця прав, наданих Законом України «Про захист прав споживачів» щодо повернення Товару неналежної якості.

 

 1. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ.
  1. За умови дотримання вимог транспортування, Продавець гарантує високу якість Товару. Товар належить до категорії делікатного i не підлягає тривалому зберіганню.
  2. Товар за цим Договором має забезпечувати його повну придатність для використання, а також відповідати усім вимогам, що звичайно ставляться на ринку до аналогічних товарів.
  3. Покупець має право відмовитися від Товару в будь-який час до його передачі, а після передачі Товару – в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».
  4. Відповідно до Додатку №3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.93.1994 №172 продовольчі товари належної якості не підлягають обміну (поверненню).

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
  1. Товар неналежної якості – це той товар, який є непридатним для використання за призначенням, бракований товар, товар, який має недоліки (недолік – це порушення обов’язкових вимог до товару), з вичерпаним терміном придатності або доставлений з порушенням цілісності упаковки.
  2. Повернення Товару неналежної якості здійснюється протягом строків придатності в порядку та в терміни, встановлені законодавством, i / або зазначені Продавцем / Виробником при наданні інформації про товар, а також в супровідних документах на Товар.
  3. У разі виявлення протягом строку придатності недоліків (істотних недоліків) повернутого Товару, які виникли з вини виробника Товару або через його фальсифікацію, підтверджених при необхідності висновком експертизи, Продавець, в порядку i в терміни, встановлені законодавством, i з урахуванням обов'язкових для сторін умов цього Договору, повертає Покупцю сплачену за Товар грошову суму.
  4. Вимоги Покупця повинні бути пред'явлені шляхом надсилання електронного звернення на поштову скриньку: nutsbox.office@gmail.com.
  5. Повернення товару у випадках, передбачених законом і цим договором, здійснюється за адресою, вказаною на Сайті в розділі «Контакти» і попередньо узгоджується з менеджером, відповідальним за обробку замовлення.
  6. Повернення грошових коштів Покупцю здійснюється у спосіб яким було сплачено за Товар.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Продавець зобов’язаний: виконувати умови цього Договору; виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього; передати Покупцеві Товар у відповідності з обраним зразком в Інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору; перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його упаковки.
  2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання замовлення, у випадку відсутності Товару на дату та час відвантаження.
  3. Продавець має право в односторонньому порядку припинити виконання Договору у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
  4. Покупець зобов’язаний: своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.
  5. Покупець має право відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому Товару.
  6. Покупець має право: оформити замовлення на Сайті; вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення замовлення в інтернет-магазині https://nutsbox.ua/ і діє до виконання всіх умов цього Договору.

 

 1. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ
  1. Сайт містить матеріали, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
  2. Весь зміст на Сайті охороняється законодавством України.
  3. Користувач та Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. Продавець не несе відповідальності за вибір Покупцем товару, він лише гарантує відповідність замовлених позицій.
  2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сайті та придбаних у Продавця.
  3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
  4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.
  5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
  1. При оформленні замовлення на Сайті Покупець надає наступну інформацію: ПІБ, номер телефону, адреса електронної пошти та/або іншу інформацію, яка необхідна Продавцю для обробки та виконання замовлення.
  2. Надаючи свої персональні дані Продавцю Користувач/Покупець погоджується на їх обробку Продавцем та/або Адміністратором Сайту, в тому числі і з метою просування Продавцем товарів і послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученим Покупцем для виконання зобов’язань перед Користувачем/Покупцем в рамках цього Договору.
  3. Продавець та/або Адміністратор Сайту використовує персональні дані Користувача/Покупця:
 • для обробки замовлення Покупця;
 • для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;
 • для оцінки та аналізу роботи Сайту;
 • для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем та/або Адміністратором Сайту.
  1. Адміністратору Сайту та/або Покупець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
  2. Продавець та Адміністратор Сайту не несуть відповідальності за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  1. Інтернет-магазин і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Адміністратору Сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувачів та Покупців або без такого.
  2. До відносин між Адміністратором Сайту, Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення українського законодавства.
  3. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
  4. У разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього договору.
  5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.
  6. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на  Сайті  у відповідності із здійсненим Покупцем замовленням на Сайті  вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.